اشکال در نصب ویندوز 8

سلام من نیز مثال اکثر افرادی که از کامپیوتر پنتیوم 4 با ساکت 476 استفاده میکنند در هنگام نصب ویندوز 8 با خطا زیر

در هنگام بالا آمدن ویندوز روبرو شدم

 Your Pc Needs To Restart

Please Hold Down The Power Button.

Error Code : 0X0000005D

Parameters:

0X030F0303

0X756E6547

0X49656E69

0X6C65746E

که مجبور به بررسی این اشکال شدم و علت این اشکال را از اطلاعاتی که از سایت میکروسافت و اینتل به دست آوردم 

جهت راهنمایی در ادامه درج میکنم


شرکت میکروسافت جهت جلوگیری از نصب ویندوز 8 بر روی سیستمهای قدیمی تر که در نتیجه باعث افزایش

کارایی آنها شده و نیاز به خرید کامپیوتر جدید را برطرف میکند و نارضایتی شرکای تجاری آن را که شامل

شرکتهای ساخت و فروش سخت افزار میباشد در پی دارد با استفاده ار 3 قابلیت جدیدی که در زیر ذکر میشود

بین کامپیوترهای قدیمی و جدید تر اختلاف قائل شده و از نصب ویندوز 8 بر روی آنها خود داری میکندPAE/NX/SSE2

  1- NX = No-Execute Memory Protection

  2- PAE =

  3- SSE2 =


Make a free website with Yola